PPG Strona główna Pracownicy Materiały Ogłoszenia Konferencje Koła naukowe Staż naukowy1 KontaktWitamy Państwa na naszej stronie,

Przedmiotem badań naukowych oraz dydaktycznych realizowanych przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego są regulacje związane z szeroko rozumianym podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej. Obok regulacji lex generalis w tym zakresie, oferowany przez nas w czasie studiów program kształcenia obejmuje cały szereg regulacji sektorowych, branżowych, a wśród nich prawo rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne, prawo konkurencji, prawo mediów, prawo lotnicze oraz prawo własności przemysłowej. Z uwagi na określone siatkami studiów ograniczenia czasowe przedmiotu „Publiczne Prawo Gospodarcze” wskazane działy prawa w czasie zajęć obligatoryjnych omawiane są ramowo. Z bardziej szczegółowymi regulacjami, także z innych dziedzin będących przedmiotem zainteresowania publicznego prawa gospodarczego, Studenci mogą zapoznać się podczas zajęć fakultatywnych prowadzonych przez pracowników Katedry. Potrzeba stałej modyfikacji efektów kształcenia, także w ramach prawa gospodarczego, jest wynikiem dynamicznie zachodzących zmian społecznych i gospodarczych oraz związanego z tymi zjawiskami przesuwania akcentów prawnych na nowe obszary aktywności gospodarczej człowieka. Katedra mając na względzie dynamikę tych zmian stara się sukcesywnie dostosowywać do wyzwań rynkowych, jakie stawiane są Studentom i Absolwentom Wydziału, ale także potrzeb rynku w zakresie analiz prawnych i opinii. Stąd pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe, uczestniczącą w projektach naukowych, ale także świadczą usługi w zakresie obsługi prawnej, mediacji, przeprowadzają szkolenia, seminaria oraz starają się przybliżać skomplikowaną wiedzę prawną uczestnikom obrotu poprzez aktywność na styku nauki i otoczenia rynkowego Uniwersytetu. Mając nadzieję, że zawarte na naszej stronie informacje okażą się pomocne, życzymy Państwu miłego surfowania.

 

Zespół Katedry